Tesztautomatizálás: biztonság és versenyelőny egy változó világban

2021.01.01.
Az információ- és kommunikációtechnológiai (IKT) rendszerek kritikus erőforrásként való kezelése üzembiztonsági szempontból a vállalati stratégia egyik kulcstényezőjévé kezd válni.

Az információ- és kommunikációtechnológiai (IKT) rendszerek kritikus erőforrásként való kezelése üzembiztonsági szempontból a vállalati stratégia egyik kulcstényezőjévé kezd válni.

Az automatizáció előre tör

A digitális technológia egyre több iparágban a mindennapi működés szerves és nélkülözhetetlen része. Az IT képezi az új gazdasági világrend alapját. A gazdaság meghatározó szereplői már eddig is az automatizált technológiákat, a digitális megoldásokat részesítették előnyben az élőmunkával szemben.

Mindezen világszintű tendenciákat a 2020-ban kezdődő koronavírus-járvány tökéletesen visszaigazolta, sőt fel is gyorsította. A pandémia miatt a trend a közeljövőben nagy valószínűséggel olyan iparágakra és szervezeti folyamatokra is továbbterjed majd, ahol korábban nem, vagy kevésbé volt jellemző a digitalizáció.

Összehangolni a szoftvereket

A jelenleg zajló változások egyenes következménye, hogy egyre több szoftver effektív együttműködése szükséges ahhoz, hogy egy piaci szereplő hosszú távon is meg tudja őrizni versenyképességét.

Ezen világszintű tendenciák azt vonják maguk után, hogy az eredményes és hatékony működéshez – a szerteágazó, összetett digitális technológián nyugvó szervezeti folyamatok gördülékeny működtetéséhez – elengedhetetlen a különféle kritikus szoftverek, informatikai rendszerek szisztematikus ellenőrzése.

Azok a vállalatok tesznek majd szert versenyelőnyre, amelyek nemcsak fejlesztik és bővítik az informatikai (hardver és szoftver) állományukat, hanem folytonos teszteléssel biztosítják azok problémamentes működését.

A versenyelőny forrása a gyors rendszerintegráció

Ahogy fejlődik, bővül egy szervezet, egyre hatékonyabb, komplexebb szoftverek szükségesek a megnövekedett működési- és ügyféligények kielégítéséhez. Egy-egy régi szoftver lecserélése maga után vonja a meglévő információ és adatállomány új szoftverbe való integrálását.

Rohamos ütemben fejlődnek, „okosodnak” a szoftverek, hiszen a cégek az IT rendszereik segítségével próbálnak versenyelőnyre szert tenni. A koronavírus-járvány egyik legnagyobb tanulsága, hogy az IT rendszerek gyors átállása létfontosságú a változásra való hatékony reagáláshoz, ezáltal a szoftver tesztelés közvetetten a versenyben maradás egyik kulcstényezője lesz a közeljövőben.

A piaci versenyben érdekelt, tudatos vállalatok pedig a manuális tesztelés helyett a nagyobb üzembiztonsággal, hatékonyabban és kevesebb idő alatt kivitelezhető automatizált tesztelést választják.

Kapcsolódó:  IT outsourcing: előnyök és hátrányok

Komplex rendszerek biztonságos működtetése tesztautomatizáció segítségével

Minél nagyobb a verseny egy iparágon belül, annál rövidebb idő alatt érdemes átállni az újabb IT technológiákra és integrálni a komplex informatikai rendszereket. A problémamentes és eredményes rendszerintegrációhoz pedig szoftvertesztelésre van szükség.

Bonyolult hálózatot alkotó, komplex (ún. rendszerek rendszere) IT rendszereket jellemzően olyan kritikus iparágakban használnak, mint például a bank- és pénzügyi szektor, a vasúti- és légi közlekedés, az autógyártás, a szállítmányozás, az egészségügy, a telekommunikációs és az energia szektor, valamint a közigazgatás.

Ezekben az iparágakban főleg olyan magas komplexitású informatikai hálózatok működtetik a kritikus, operatív szintű vállalati folyamatokat, melyek esetében egy új IT elem gyors és biztonságos beillesztését tesztautomatizálással lehet igazán megtámogatni.

Stratégiai szintű automata tesztelésre van szükség

Az automata tesztelés a gazdasági változásokhoz való gyorsabb szervezeti alkalmazkodást szolgálja azáltal, hogy eredményesen támogatja a belső folyamatokat, átalakulásokat.

A stratégiai szintű automata teszteléssel a gazdasági élet szereplői képesek lennének reaktív magatartás helyett kezdetben proaktívan kezelni a piacon végbemenő változásokat, hogy később preaktív módon tudják az érdekeik szerint módosítani a piaci folyamatokat.

In-house tesztelési infrastruktúra kiépítése külső segítséggel

A preaktív magatartáshoz az is szükségeltetik, hogy a cégek ne csak a tesztelés outsource-olására törekedjenek, hanem házon belül kiépített tesztelési infrastruktúrára is támaszkodjanak.

Tapasztalataink szerint in-house tesztelési infrastruktúra kiépítésére a legtöbb cég képes, csak a kezdeti lépések megtételéhez megfelelő külső szakértőre van szükségük.

A ProofIT Kft. szakértő csapata már eddig is számos hatékonyan üzemelő tesztautomatizálási infrastruktúra felállításában segédkezett, és különféle iparágakban tevékenykedő vállalatoknál épített ki belső kompetenciát.

Mindenképpen megéri ebbe az irányban is bővíteni a vállalati kompetenciákat, hiszen a növekvő tesztelési nyomás miatt hosszú távon célszerű lesz majd a belső tesztelési erőforrásokra támaszkodnia a cégeknek.


CÍMKÉK  
A cikk szerzője

ProofIT

Teljeskörű tesztautomatizálási szolgáltatás és infrastruktúra: tesztautomatizálás a tervezéstől a kivitelezésen át az eredmények kiértékeléséig. A ProofIT Kft. széleskörű szolgáltatásokkal és tesztelési infrastruktúra kiépítésével nyújt segítséget elsősorban nagyvállalatok, állami szervezetek számára több mint tíz éve.
© 2018 ProofIT Kft. Minden jog fenntartva. / All rights reserved.
linkedin
Share This