A nem funkcionális szoftvertesztelés típusai

2021.08.25.
Két nagy csoportba sorolhatók a szoftverteszttípusok, megkülönböztetjük a funkcionális és a nem funkcionális szoftverteszteket. Ebben a cikkben a nem funkcionális tesztelés típusait mutatjuk be.

Korábbi cikkünkben ismertettük a funkcionális tesztelés fajtáit, most a nem funkcionális tesztmódszertanokról adunk áttekintést annak érdekében, hogy az IT szakemberek mellett más területek döntéshozói is tisztában legyenek azzal, milyen vizsgálati módszerekkel lehet egy szoftvert tesztelni.

A nem funkcionális tesztelés célja annak megállapítása, hogy a szoftver válaszideje elég gyors-e az üzleti követelmények kielégítésére. A szakirodalomban átfedések tapasztalhatók bizonyos teszttípusok között, mert működésük és alkalmazásuk hasonlóságot mutat. Ezek a teszttípusok ugyan céljaikat tekintve csupán néhány aspektusban különböznek egymástól, de eltérő értéket hoznak a rendszerrel kapcsolatban.

A

Accessibility tesztelés (Akadálymentességi teszt)

Az akadálymentességi teszt meghatározza, hogy a szoftver használható-e/hozzáférhető-e a fogyatékkal élők számára. Ez olyan felhasználóra vonatkozhat, aki: vak, siket, látássérült, tanulási nehézséggel küzd vagy idős.

C

Compliance tesztelés (Megfelelőségi tesztelés)

A Megfelelőségi tesztelés egy olyan nem funkcionális tesztelési technika, amelyet annak validálása céljából végeznek, hogy a kifejlesztett rendszer megfelel-e a szervezet szabványainak vagy sem.

Compatibility tesztelés

A kompatibilitási teszt egy másik környezetben ellenőrzi a szoftver viselkedését és működését: pl. különböző webkiszolgálókon, hardvereken és hálózatokon, különböző konfigurációkban. Többféle kompatibilitási teszt létezik, a szakirodalom elkülöníti az Interface,a Backward és a Platform kompatibilitás teszteket. A Backward, visszamenőleges kompatibilitási teszt ellenőrzi, hogy az újonnan kifejlesztett vagy frissített szoftver kompatibilis-e a régebbi verziójával. Ugyanis ha a szoftver bármely része frissül, akkor annak jól kell működnie a szoftver előző verzióján is.

E

Efficiency tesztelés (Hatékonyság vizsgálat)

A hatékonyság vizsgálat teszteli a program által az adott funkció végrehajtásához szükséges erőforrások mennyiségét.

I

Install / Uninstall tesztelés (Telepítés / Eltávolítás tesztelés)

Telepítés/Eltávolítás tesztet hajtanak végre annak ellenőrzésére, hogy a szoftver telepítése az összes szükséges összetevővel együtt végbemegy-e, és az alkalmazás a várakozásoknak megfelelően működik-e. Ez a tesztelés azért fontos, mert a telepítés az első interakció a végfelhasználókkal. A telepítés és az eltávolítás tesztelése teljes, részleges vagy frissítési telepítési/eltávolítási folyamatokon történik különböző operációs rendszereken, eltérő hardveres vagy szoftveres környezetben.

Kapcsolódó:  3+1 tévhit az automata teszteléssel kapcsolatban

L

Load tesztelés (Terheléses tesztelés)

A terheléses tesztelés egy olyan nem funkcionális tesztelés, amely során a rendszert leterhelik, hogy megállapíthatóvá váljon, mennyi terhelést vagy maximális forgalmat képes kezelni a teljesítmény romlása nélkül. Ez a tesztelési forma a rendszer maximális kapacitásának megkeresésére és a felmerülő problémák felderítésére szolgál. A Load (vagy Terheléses) teszt a teljesítményteszt egy olyan típusa, amelynek célja annak értékelése, hogy egy alkalmazás vagy rendszer hogyan működik valós körülmények között.

O

Operatív tesztelés

Operatív tesztelés esetén a gyártási szakasz előtt történik meg a szoftver kiértékelése. Az operatív tesztelés biztosítja a rendszer és részegységeinek megfelelőségét az alkalmazás működése közben.

P

Performancia teszt (Teljesítmény teszt)

Teljesítményteszt segítségével ellenőrizzük, hogy a rendszer megfelel-e a teljesítménykövetelményeknek. Ezzel a metódussal megállapíthatóvá válik, hogy a rendszer hogyan teljesít az érzékenység és a stabilitás szempontjából egy adott munkaterhelés mellett. Performanicateszt elvégzéséhez a rendszert általában túlterhelik.

Portability tesztelés (Hordozhatósági tesztelés)

A hordozhatósági tesztelés egy termék vagy szoftver egyik környezetből a másikba történő áthelyezésének tesztelését jelenti.

R

Recovery tesztelés (Helyreállítási teszt)

A helyreállítási teszt meghatározza, hogy egy alkalmazás vagy rendszer mennyire képes helyreállni összeomlások, hardverhibák és más hasonló problémák után.

Reliability tesztelés (Megbízhatóság tesztelés)

A Megbízhatóság tesztelése egy olyan szoftver tesztelési folyamat, amely ellenőrzi, hogy a szoftver képes-e egy bizonyos időn át hibamentes műveletet végrehajtani egy adott környezetben, vagyis a céloknak megfelelően, megbízhatóan működik-e.

S

Scalability tesztelés (Skálázhatóság tesztelés)

A skálázhatóság tesztelése egy olyan nem funkcionális tesztmódszertan, amelyben az alkalmazás teljesítményét a felhasználói kérések vagy más teljesítménymérő attribútumok számának növelésére vagy csökkentésére való képessége alapján mérik. A scapability tesztelés elvégezhető hardver, szoftver vagy adatbázis szinten is.

Security tesztelés (Biztonsági tesztelés)

A biztonsági tesztek célja annak ellenőrzése, hogy a szoftver/alkalmazás/webhely mennyire biztonságos a belső és külső fenyegetések ellen, mennyire lehet behatolni egy rendszerbe annak megzavarása és/vagy információmásolás céljából. Általában Vörös és Kék csapat között oszlik meg a biztonsági testelés, a tesztelők egy csoportja (Vörös team) megpróbálja megsérteni a biztonsági rendszereket, az ellenfél csoport (Kék team) pedig megpróbálja megvédeni azokat.

Kapcsolódó:  Oracle adatbázis versenypiaci alkalmazásokban

Stressz tesztelés

A stressz teszt akkor kerül végrehajtásra, ha ellenőrizni kívánják, hogyan és mikor hibásodik meg egy rendszer. Ezt úgy érik el, hogy nagy terhelésnek vetik alá a rendszert, például összetett adatbázis-lekérdezéseket hajtanak végre, folyamatos bevitelt generálnak a rendszerbe vagy az adatbázisba.

U

Usability tesztelés (Használhatósági tesztelés)

A használhatósági tesztelése során valódi felhasználók tesztelik az alkalmazást vagy a rendszert. Eközben a tesztelő szakemberek megfigyelik a felhasználókat, és ellenőrzik az alkalmazások működését a szoftver használata közben, majd dokumentálják a felmerülő problémákat.

V

Volume tesztelés

A Volume tesztelést úgy hajtják végre, hogy a szoftvert vagy alkalmazást nyomás alá helyezik, „elárasztják” annak érdekében, hogy hatalmas mennyiségű adatot generáljanak a rendszer viselkedésének és válaszidejének ellenőrzésére.

W

White-box tesztelés (Üvegdoboz tesztelés)

A White-box tesztelés során az alkalmazás belső struktúráját vagy működését tesztelik. A teszteléshez a rendszer belső perspektíváját használják a tesztesetek tervezéséhez. A White-box típusú tesztek elvégzéséhez ismerni szükséges a belső szoftvereket és a kódok működését.

Forrás: 1 2 3 4 5


TAGS  
Author

ProofIT

Complete test automation service and infrastructure: test automation from design through implementation to evaluation of results. ProofIT Ltd. has been providing assistance to a wide range of services and testing infrastructure, primarily for large companies and state organizations for more than ten years.
© 2018 ProofIT Kft. Minden jog fenntartva. / All rights reserved.
linkedin
Share This